Geomap

Ureditev meje

V tej geodetski storitvi se ugotovi potek meje v naravi. V poštev pride, v večih primerih: Če sta mejaša v sporu glede meje, se v postopku ureditve meje ugotovi meja. Če lastnik ne ve točno kje so meje njegove parcele. Če se parcela prodaja in želi kupec vedeti točno, kje v naravi so meje njegove parcele. Lastnik parcele lahko storitev naroči samo za svoje parcele. Na postopek so vabljeni vsi mejaši. V našem podjetju uredimo celoten geodetski postopek. Postopek se zaključi z odločbo geodetske uprave o evidentiranem delu meje.