Geomap

Zakoličba objekta je postopek, kjer se objekt prenese iz načrta v naravo. Hišo, ki si projektant nariše na načrtu je potrebno zakoličiti na terenu. Običajno se zakoliči dvakrat. Prva zakoličba je groba zakoličba za izkop. Nato se postavijo gradbeni profili in se na profile točno zakoliči stene novega objekta. Izdelamo tudi zapisnik o zakoličbi, ki služi kot dokazilo da je zakoličba opravljena strokovno in v skladu z projektom.