Geomap

Geodetski načrt je osnova za grajenje nove hiše. Predstavlja osnovo za projektno dokumetacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na geodetskem načrtu arhitekt umesti novo hišo v gradbeno parcelo. Sestavljen je iz geodetskega načrta in certifikata. Na certifikatu je navedeno za kateri namen je narejen geodetski načrt. Načrt pa prikazuje zemeljsko površje in grajene objekte na in pod njim, meje in ostale pomembne informacije o zemljišču.