Geomap

GEODETSKE STORITVE

V našem podjetju se trudimo za strokovnost in za zadovoljstvo strank. Nudimo vam celotno paleto storitev iz zemljiškega katastra in katastra stavb. Veliko izkušenj imamo tudi z inženirsko geodezijo in večjimi gradbenimi projekti.

Ureditev meje

V tej geodetski storitvi se ugotovi potek meje v naravi. Gre za temeljno storitev v katastru.

Parcelacija

Parcelacija je postopek, kjer se parcela deli na več delov, ali pa več parcel združimo v eno parcelo.

Izravnava meje

V tej storitvi se spreminjajo meje parcele. Precej elegantna rešitev za določene primere.

Vris objekta

Vris objekta je sestavljen iz dveh delov, vpis objekta v kataster stavb in določitev zemljišča pod stavbo.

Geodetski načrt

Geodetski načrt potrebujete, če želite graditi novo ali dozidati staro hišo. Je osnova za projektno dokumentacijo.

Zakoličba objekta

Zakoličba objekta je postopek, kjer se objekt prenese iz načrta v naravo. Izdela se tudi zapisnik o zakoličbi.