Geomap

Vpis stavbe je geodetska storitev pri kateri se evidentirajo podatki o stavbi in njenih delih v kataster stavb.

Vpis stavbe v kataster stavb je nujen:
– v primeru novogradnje
– kadar želite pridibiti hišno številko
– kadar želiti stavbo razdeliti na več delov
– kadar želite urediti etažno lastnino v večstanovanjski stavbi

Običajno se zraven izvede še določitev zemljišča pod stavbo.