Geomap

V tem postopku se parcele delijo in združujejo. Če gre za parcelacijo- delitev se parcela razdeli na dva ali več delov. Stara parcelna številka se ukine in vsak nov del dobi novo parcelno številko. Običajno je postopek povezan z ureditvijo meje, saj je po zakonu potrebno urediti del meje, ki se stika z novo parcelacijsko mejo. Če gre za parcelacijo – združitev se parcele združujejo. To pomeni, da se meje med njimi brišejo. Pogoj za združitev je, da so vse parcele od istega lastnika. Stare parcelne številke se ukinejo in se novi parceli dodeli nova številka.
Parcelacija-delitev se običajno izvede če želimo prodati del svoje parcele, če želimo zmanjšati gradbeno parcelo zaradi plačila kominalnega prispevka, če želimo parcelo razdeliti po solastniških deležih.
Postopek se zaključi z odločbo geodetske uprave o novih parcelnih številkah in novih parcelah.