Geomap

V tem postopku se spreminjajo meje. Najprej se uredijo nato izravnaJo. Pogoja za izravnavo sta dva: da izravnana površina ni večja od 5% manjše parcele udeležene v izravnavi in da izravnava ne obsega več kot 500m2. Uporabna in elegantna rešitev za primere, ko stoji del tvoje škarfe na sosedovi parceli ali če s sosedom uživata drugače, kot je katastrska meja – on nekje vaše vi pa nekje njegovo. Z izravnavo se morata strinjati oba lastnika parcele.